» Demonen

Wat is dit?

De geesten en demonen waarmee
men in aanraking kan komen

Demonen : Dit zijn lagere geesten die ooit slecht geleefd hebben als mens en proberen de mens over te nemen om hun slechte levensgewoontes die ze ooit hadden zoals drankmisbruik, sexuele uitspattingen, drugsgebruik, gokken, diefstal, etc., opnieuw te laten beleven. Deze demonen hebben zelf geen lichaam meer en bestaan alleen als astraal lichaam/ziel en proberen het lichaam over te nemen zodat ze verder kunnen leven op hun oude slechte manier. Ze kunnen iemand aanzetten tot slechte daden, moord en zelfmoord en zijn hierdoor zelfs levensgevaarlijk en kunnen mensen letterlijk gek maken. Ze zijn aanwezig in de lagere sferen van het hiernamaals en kunnen heel makkelijk de overstap maken naar onze aarde als ze kans daarvoor krijgen of worden aangeroepen. Ook andere lagere wezens die het duister dienen worden als demonen gezien.

Entiteiten : Dit zijn overleden personen die nog niet zijn overgegaan naar het licht. Deze zielen waren nog rond op de aarde omdat ze nog niet willen overgaan. De reden kan zijn dat ze nog niet bewust zijn van hun overlijden of daar niet voor open staan; een intense haat tegen personen of situaties hebben; een sterke liefde koesteren voor personen, voorwerpen of levenswijze; sterke aardse verlangens hebben voor sex, drugs, alcohol, eten, macht, geld, kleding, wraak, levenswijze, anderen te kwellen; bepaalde negatieve persoonlijke eigenschappen koesteren zoals hebzucht, wellust, egoisme, godsdienstige fanatisme, egocentrische zijn, etc; en ook te aardsgebonden en materialistisch ingestelde personen kunnen als geest nog rondwaren. Ze kunnen andere personen als indringer zien in hun vroegere huis en spulletjes en zo kwaad doen. Daarnaast kunnen deze personen ook rondwaren als ze te plotseling overleden zijn en verward zijn, ze begrijpen niet waarom we hen niet opmerken en proberen met ons te communiceren. Omdat dat niet lukt worden ze boos en kunnen vervelend worden. Entiteiten zijn dus aardsgebonden geesten.

Als men in aanraking is gekomen met negatieve invloeden en men is vatbaar hiervoor dan kunnen de eerste verschijnselen zich al voordoen, afhankelijk ook van de mate van bezetenheid en hoe sterk de negatieve krachten zijn die hierin meedoen. Er kunnen hele extreme gevallen zijn of zelfs helemaal niet. Soms gebeuren er dingen heel onbewust en kan men jarenlang een lichte mate van bezetenheid hebben die zich op bepaalde zwakke momenten naar boven kunnen komen. Deze negatieve krachten zijn in deze gevallen niet sterk genoeg om de mens over te nemen maar zijn wel aanwezig en doen heel langzaam hun negatieve werk.

Hoe herkent men bezetenheid ? De mate van verschijnselen hangen af van de mate van bezetenheid en eigen persoonlijkheid en niet alle verschijnselen komen bij een bezetende voor, deels zijn ze blijvend en deels komen ze op bepaalde zwakke momenten voor :

- persoonlijkheidsveranderingen op bepaalde momenten, meestal is er sprake van negatieve karaktereigenschappen zoals haat, boosheid, kwetsen, arrogantie, koppigheid, niet openstaan voor anderen, afkeer tegen geloof, dingen zeggen op bepaalde momenten terwijl je dat niet wilt; dit zijn meestal extreme kwetsende en cynische uitspraken. Bij boosheid en haat kunnen bezeten personen echt kwaadheid uitstralen, gevoelige mensen kunnen dit aanvoelen.
- geheugenverlies, men kan bepaalde momenten niet herinneren of slechts flarden. Het zijn de gevallen waarbij de andere persoonlijkheden tijdelijk aan de macht waren.
- pijn in de buik hebben, vlak boven de navel bij de zonnevlechtchakra, dit kan ook een soort krampgevoel zijn die niet verdwijnt, soms voelt men dan daar een koude; dit is een plek waar demonen zich verankeren aan je aura, een andere plek is de nek
- sterk het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt, terwijl als je kijkt er niets is, soms kan je je verbeelden dat je een schim zag.
- zwarte schimmen waarnemen, in allerlei vormen, meestal in hoeken van kamers of vanuit je ooghoeken, soms staan ze zelfs je op te wachten, soms kunnen ze vorm hebben van zwarte monniken waarbij je geen gezicht ziet, alleen een zwarte vlek en in extreme gevallen een doodshoofd. Bij deze gevallen kan men angstig zijn en door o.a. het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt, durft men niet te slapen zonder de lamp uit, men slaapt dus het liefst met de lamp aan. Soms ziet men ook wel snelle zwevende lichten. Demonen en andere lage geesten laten meestal een andere gedaante zien omdat ze hun eigen aardse gedaante niet meer kunnen laten zien.
- dwingende stemmen horen in je hoofd, daarbij is meestal niet te onderscheiden of het je eigen innerlijke stem of geweten is, in mindere gevallen kunnen ze je aan het twijfelen brengen om iets wel of niet te doen, ze proberen je negatief te adviseren, in andere gevallen kunnen het zelfs meerdere verschillende stemmen zijn. Ze kunnen je echt gek maken. Andere stemmen proberen je zelfvertrouwen en eigen liefde te breken.
- chronische vermoeidheid, men is vaak moe zonder aanwijsbare redenen en ondanks dat men veel rust en op tijd gaat slapen, dit komt door de energie-aftapping van de demonen en geesten, ze leven van je levensenergie. De vermoeidheid is meestal de aanzet tot lichamelijke en geestelijke klachten. De vermoeidheid blijft aanhouden en kan zelfs erger worden waardoor men uitgeput raakt met alle daarbij komende negatieve gevolgen.
- diverse lichamelijke klachten hebben waarbij artsen niet de oorzaak kunnen achterhalen, de klachten worden langzaam maar zeker steeds erger en blijven chronisch, in extreme gevallen kan het leiden tot de dood, meestal beginnen deze in de loop van de bezetenheid en blijven aanhouden.
- momenten van angsten en depressief zijn doordat de negatieve invloed deze gevoelens activeren om zo verwarring te scheppen in onze eigen mentale gesteldheid. deze gevoelens worden opgeroepen om onze levenslust en vitaliteit teniet te doen.
- nachtmerries en bizarre dromen hebben, dit komt doordat men contact heeft met de lagere sferen en vooral in onze slaap komt deze vorm van contact naar bovendrijven. demonen kunnen ons in onze slaap onze angsten misbruiken.
- het voelen van aanrakingen, in sommige gevallen zelfs van sexuele aard
- het gevoel hebben dat er veel mis gaat en dat alles tegenzit in het dagelijkse leven, dit komt omdat negatieve krachten ook weer negatieve krachten aantrekt, soort trekt soort aan
- het voelen van koude wind of kilte, maar zelf kan je ook last hebben van plotselinge koude rillingen waarbij je kippevel hebt. andere gevoelige mensen kunnen een kilte of koude waarnemen om de persoon die bezeten is.
- veel last hebben van statische electriciteit
- een wat starre strakke blik hebben, met soms haat en verwildere ogen, boosheid uitstralend op bepaalde momenten, onze ogen en gezicht verduisteren na verloop van tijd, ze stralen niet meer de levenslust uit.
- een bepaald gespannenheids gevoel hebben dat nooit weggaat. het zenuwstelsel staat bij bezetenheid erg onder druk en dit uit zich in diverse psychische klachten, (dwang)-fobieen, tegenstrijdige gedachtes, verslavingen etc.
- dwangmatige pogingen tot zelfmoord, men wil uit het raam springen of onder de auto terechtkomen. de oorzaak is bezetenheid door entiteiten die zich uit de aura proberen los te komen en dat kan alleen als je overlijdt.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Mijn vrienden / buddies


Copyright 2002-2018