» Magie en werkwijze

Wat is dit?

Magie
1. Berokken niemand schade.
Het is een heel oude traditie, met het uitoefenen van magie niemand schade toe te brengen. De occulte wet van de drievoudige terugslag vormt voor deze gedragscode het rationele fundament: wie iets doet, krijgt dat in driemaal zo sterke mate terug, of dat nu iets goeds is of iets slechts. Vanuit deze hoek bekeken is het ook een kwestie van zelfbescherming.

2. Magie werkt zelden onmiddellijk.
De meeste rituelen brengen pas na enige tijd tastbare resultaten voort. Vaak zal het lijken dat de resultaten niet meer in verband staan met de uitgevoerde rituelen. Ze lijken uit de normale gang van zaken voort te spruiten. Dit zou als bewijs voor de natuurlijke magie kunnen gelden.

3. Magie vereist inspanning.
Wat men uit rituelen haalt, hangt af van wat men erin stopt, zowel wat tijd en energie betreft als ook aandacht (dit laatste vooral). Rituelen versterken en richten magische krachten. Wie rituelen weglaat of onbezonnen inkort, bouwt geen dynamische krachtenbundeling op. Niemand zou de illusie mogen koesteren dat hij zich er gemakkelijk van af maken en toch prachtige resultaten zal boeken.

4. Magie vereist een deugdelijke investering.
Wie niet bereid is om de noodzakelijke uitgaven te doen, maakt het zich te gemakkelijk. De vereiste materialen moeten zorgvuldig gekozen en aangeschaft worden, waarbij men nimmer gierig mag zijn. Veel kan men trouwens met de nodige toewijding zelf vervaardigen.

5. Magie is een goddelijke kunst.
De magiŽr en zijn hulpmiddelen moeten daarom zuiver en schoon gehouden worden. Ook de gedachten van de magiŽr dienen zuiver te zijn en horen altijd gericht te zijn op het doel dat nagestreefd wordt. Een dolende geest vernietigt de effecten van magie, terwijl een gedisciplineerde geest magie versterkt.

6. Magie is niet alleen serieus.
Het tegenover gestelde is een alom heersende misvatting. Magie is een vreugdevolle vereniging met de elementaire levenskrachten en bezit derhalve een feestelijk karakter. Concentratie is uitermate belangrijk, maar wanneer dansen, lachen en zingen daarbij helpen is dat uitstekend. Spontaniteit is ook in de magie een goede zaak.

7. Alles draait om doelbewustheid.
De beoefenaar moet precies weten wat hij wil bereiken en al zijn aandacht en middelen op dat ene doel richten. Wie dit niet doet, zal niet veel bereiken. Bij elk ritueel moet men zich levendig voorstellen dat het gewenste reeds verwezenlijkt is, of, anders gezegd, zich helder en precies voorstellen dat het beoogde al werkelijkheid geworden is.

8. Magie is geloven.
Wie niet op magie vertrouwt of er niet in gelooft, moet er niet aan beginnen, want hij zal geen resultaten boeken- nooit zal hij immers zijn energie in voldoende mate en op de juiste manier op zijn doel kunnen concentreren: altijd zal er iets ironisch, cynisch of afleidend afbreuk aan zijn pogingen doen.

9. Magie is dynamisch.
Zonder dynamiek is magie gedoemd te falen. Dynamiek is de drijvende kracht van ons universum en magie moet met volledige overgave daaraan bedreven worden. Ook doeleinden die men zich voorstelt magisch te kunnen bereiken, moeten uit overgave en toewijding - aan de eigen persoon, de familie, de vrienden, de mensheid, de wereld of de kosmos - voortkomen.

10 Magie is voor alles concentratie.
Het samenballen van de gedachten op ťťn duidelijk omlijnd doel is de grondslag van alle magie. Concentratie kalmeert niet alleen de geest, maar bevrijdt bovendien het onbewuste. Wie op een gedisciplineerde wijze de voorbereidingen voor een ritueel treft, dit op een gefaseerde manier uitvoert en het in vooraf bepaalde stappen voltrekt, ontleent alleen al aan deze geordende werkwijze een grote psychische krachtenconcentratie. Even vlug tussen de bedrijven door ongecoŲrdineerd een kaars branden, heeft weinig met kaarsenmagie te maken, want op deze manier worden nauwelijks of helemaal geen krachten en vibraties verzameld en gericht. Men moet daarentegen naar een ritueel toeleven, het in alle rust voorbereiden en het kalm uitvoeren. Pas dan zal alle noodzakelijke concentratie opgewekt kunnen worden.

11. Magie benut bestaande krachten.
Magie gebruikt de krachten die in ons en in de voorwerpen rond ons schuilen, met het doel veranderingen te bewerkstelligen.
We zouden aan deze 11 hoofdregels nog vier principiŽle uitgangspunten kunnen toevoegen:
a. Voorwerpen om ons heen bezitten naast concrete, tastbare waarde ook een symbolische waarde.
b. Op grond van deze symbolische waarde kunnen we combinaties maken van of parallellen trekken tussen veel dingen.
c. Door onze geest en psyche hierop te concentreren kunnen we deze symbolische krachtvelden op bepaalde doelen richten.
d. Op grond daarvan worden in de spirituele wereld krachten opgewekt die de gewenste veranderingen op gang brengen.

12. Zwarte magie.
Bij zwarte magie is ze is gericht op vernietiging, vervloeking, het veroorzaken van chaos, verwarring, op straffen, wraak nemen en pijn doen. Zwarte magie vraagt dezelfde concentratie en eenpuntige gerichtheid als witte magie, maar zij is boosaardiger, niet alleen ten opzichte van het doelwit, maar bovendien voor de beoefenaar, die door de wet van de drievoudige terugslag, grote risico's kan lopen. Misleidend is het verder dat de zwarte magiŽr zijn praktijken vaak in een waas van schoonheid hult, zoals de duivel uit de christelijke leer zijn verleidende werk vaak onder een sluier van schoonheid verricht.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Mijn vrienden / buddies


Copyright 2002-2018